Asiakascase

Projektitoiminta kehittyy digitaalisen opintopolun siivittämänä

ARE:n asiakastarina

ARE on suomalainen perheyritys, jolla on yli sadan vuoden kokemus talotekniikasta. Yritys tarjoaa ratkaisuja ja palveluita kiinteistön koko elinkaarelle uudiskohteiden talotekniikkaurakoinnista, ylläpitoon ja huoltoon, huollosta modernisointiin ja korjausrakentamiseen. ARE toimii kolmessa maassa ja sillä on yhteensä 3 300 työntekijää Suomessa ja Ruotsissa.

Haaste

Uudistetun projektitoiminnan prosessin vieminen käytäntöön

Talotekniikkayhtiö ARE:lla oli tunnistettu tarve päivittää ja yhtenäistää projektitoiminnan prosessia, jotta jatkossa tietyt erikseen määritetyt kriittiset projektin osa-alueet toteutetaan sovitusti kaikilla ARE:n projekteilla. Tavoitteena on varmistaa, että kaikki ARE:n projekteissa työskentelevät toimihenkilöt tuntevat toimintaprosessin sekä siihen liittyvät vastuut, käytännöt, työkalut ja ohjeet.

Ratkaisu

Älykäs projektitoiminta -opintokokonaisuus

 

Yhdessä ARE:n avainhenkilöiden kanssa Intolead konseptoi Luokkahuone-tyyppinen koulutuksen vaikuttavaksi verkkokoulutuskokonaisuudeksi, jossa kuukausittaiset koulutukset on pilkottu omiksi moduuleikseen. Koulutuksen 10 moduulin aikana käydään läpi koko projektin elinkaari tarjouspyynnöstä toteutukseen, luovutukseen ja jälkiarviointiin asti.

Koulutusmoduulit on toteutettu suoraviivaisina ja käytännönläheisinä verkkokursseina, joissa hyödynnetään case-pohjaista oppimista. Oppimistavoitteita tuetaan interaktiivisilla kurssitehtävillä sekä havainnollistavilla videoilla. Yhden kurssimoduulin läpikäynti itseopiskeluna vie noin tunnin. Tämän lisäksi oppijat suorittavat erillisen lopputentin.

Tulokset

Tehokas ja joustava opintopolku projektiosaamisen kehittämisen tukena

 

ARE:n Älykäs projektitoiminta -opintokokonaisuus muodostaa innostavan ja vaikuttavan interaktiivisen käsikirjan, joka toimii sekä uusien henkilöiden perehdytyksessä että projekteissa työskentelevien henkilöiden osaamisen ylläpitämisessä ja jatkuvassa kehittämisessä.

Verkkokurssit ovat saaneet kiitosta käyttäjiltä, ne on koettu tuoreena ja inspiroivana.

Koulutusmoduuleita voidaan käyttää monella eri tavalla: ne voidaan suorittaa kokonaan itseopiskeluna tai vaikka yhdessä tiimin kanssa. Koulutuksista voidaan jatkossa tehdä myös kieliversioita.

”Yhteistyö Intoleadin kanssa on ollut tehokasta ja tuloksekasta: lopputuloksena on ARE:n näköistä, pedagogisesti ja visuaalisesti laadukasta sisältöä, joka toimii erinomaisesti sekä itseopiskelumateriaalina että live-koulutusten tukena”

 

Katja Pekkanen,
johtaja, PMO,
ARE Oy

Lue lisää asiakastarinoitamme

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Uuden EU-asetuksen myötä miehittämättömän harrasteilmailun toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Ilmailuliitolla ja Lennokkitoimikunnalla oli tarpeena kehittää muutoshankkeen viestintää sekä tarjota liiton harrastajille monimuotokoulutusratkaisuja osana uusien toimilupien edellyttämiä toimintamalleja.

read more