Asiakascase

Perehdytyspeli innostaa oppimaan Lappsetilla

Perehdytyspeli edistää oppimista ja sitouttaa uudet työntekijät

Lappset Group on yksi maailman johtavista leikki- ja liikuntapaikkavälineiden valmistajista. Lappset on perustettu Rovaniemellä ja on yli 50 vuoden ajan omistautunut leikin ja liikkumisen edistämiseen. Yrityksen tarkoituksena on lisätä hyvinvointia maailmassa luomalla innostavia alueita, jotka ruokkivat mielikuvitusta, edistävät oppimista, kunnioittavat ympäristöä ja kannustavat koko ihmiskuntaa aktiivisuuteen. Lappsetilla on omia tytäryhtiöitä sekä maailmanlaajuinen, kattava jälleenmyyjäverkosto.

Haaste

Miten kehittää innostava ja tehokas perehdytysohjelma?

Lappsetilla oli tarve toteuttaa pedagogisesti korkealaatuinen, innostava ja koko konsernin kattava perehdyttämisohjelma ja oppimispolku henkilöstölleen sekä jälleenmyyjäverkostolleen. Ohjelman ytimessä on verkkokoulutus. Virtuaalinen perehdytys, joka on konkreettinen, tukee aktiivista oppimista ja kuvastaa Lappsetin henkeä. Keskiössä oli lisäksi joustava käytettävyys myös mobiililaitteilla, inspiroivuus sekä sisällöllinen runsaus. Toisaalta verkkokoulutuksen tuli myös nivoutua osaksi arjen työtä ja sisältää linkkejä live-tapahtumiin, webinaareihin ja muissa järjestelmissä oleviin sisältöihin ja koulutuksiin.

Tavoitteena on, että perehdytysohjelman läpikäymisen jälkeen työntekijät tietävät olennaiset asiat Lappsetista ja sen toimintatavoista ja että he pääsevät työssään ja perehdytysprosessissaan käyntiin mahdollisimman sujuvasti ja pikimmiten työsuhteen alettua. Pelillisesti toteutettu perehdytys rakentaa innostusta ja iloa sekä sitoutumista Lappsetin arvoihin, kulttuuriin, strategiaan ja toimintatapoihin.

Ratkaisu

Pelillisyys oppimisen tukena

Yhteistyössä Lappsetin asiantuntijoiden kanssa Intolead suunnitteli ja toteutti inspiroivan ja pelillisyyttä hyödyntävän digitaalisen perehdytysohjelman perustuen vankkaan pedagogiseen osaamiseen ja kokemukseen digitaalisen oppimisen saralla. Intolead vastasi paitsi kokonaisuuden oppimismuotoilusta ja pedagogisesta suunnittelusta sekä käsikirjoituksesta, myös käyttöliittymän ja Lappsetin brändin mukaisen visuaalisen ilmeen suunnittelusta sekä tarvittavien visualisointien toteutuksesta. Lappsetin avainhenkilöt muodostivat yhteiskehitysryhmän, joka toi omaa vahvaa sisältöosaamista prosessiin ja jonka työskentelyä Intolead sparrasi ja fasilitoi, yhdessä projektista Lappsetilla vastanneen P&C Manager Heli Koistisen kanssa.

Toteutuksen lähtökohtana on hyödynnetty Intoleadin perehdytyspeli-konseptia. Verkkokoulutus koostuu tehokkaasta ja merkityksellisestä sisällöstä, jonka avulla eri henkilöstöryhmät saavat tietoa työtehtävistä, tuotteista ja palveluista sekä yrityksen perusasioista. Toteutus sisältää runsaasti videoita, interaktiivisia elementtejä ja monipuolisia tehtäviä. Pelillisiä keinoja hyödynnetään oppimismotivaation tukemiseksi ja oppimistavoitteiden saavuttamiseksi. Toteutus on suunniteltu modulaariseksi siten, että käyttäjät voivat valita perehdytyssisältöjä oman roolinsa mukaisesti.

Tulokset

joustava digitaalinen perehdytyspolku tarjoaa lentävän lähdön leikin ja liikunnan maailmaan

Digitaalinen perehdytyskoulutus mahdollistaa joustavan ja hauskan tavan oppia uuden työntekijän tarvitsemat tiedot ja taidot ajasta ja paikasta riippumatta. Perehdytyspeli toteutettiin sekä suomeksi että englanniksi, ja sen avulla perehdytys on sujuvaa ja tehokasta toteuttaa kaikissa yrityksen toimipisteissä ja maissa. Pelin modulaarisuus sekä linkitykset erilaisiin tapahtumiin ja sisältöön esimerkiksi Lappsetin intranetissä varmistavat sisällön käytettävyyden ja ajantasaisuuden myös jatkossa.

”Intoleadin toteuttama perehdytyspeli onnistui erinomaisesti. Toteutus on Lappsetin brändin ja tavoitteiden mukainen: visuaalinen, innostava ja leikkisä. Yhteistyö oli kautta linjan sujuvaa, ja peli on saanut paljon positiivista palautetta loppukäyttäjiltä: viisi kautta viisi!”

Heli Koistinen,
People & Culture Manager,
Lappset Group