Asiakascase

Myynnin osaaminen kehittyy

Case: Innofactor

Innofactor on johtava modernin digitaalisen organisaation edistäjä Pohjoismaissa. Innofactor auttaa asiakkaitaan digitalisoimaan liiketoimintaansa, edistää yhteisöllistä työntekoa ja kehittää liiketoimintaprosesseja turvallisten pilvipalveluiden avulla.

Haaste

Miten arvioida ja kehittää tiimitason tulevaisuuden osaamistarpeita myyntitiimissä?

Innofactor haluaa kehittää ennakoivasti myynnin osaamistasoja vastaamaan tulevaisuuden muuttuvia tarpeita. Innofactor on uudistanut myyntistrategiansa ja lähtenyt kehittämään omaa myyntikulttuuriaan entistä markkina- ja asiakaslähtöisemmäksi. Osana myynnin uudistamishanketta Innofactor halusi luoda selkeän yhteisen näkemyksen tarvittavista myynnin osaamisista, joita lähdetään myös kehittämään. Tavoitteena oli löytää malli, jota tarvittaessa voidaan päivittää helposti myös tulevaisuudessa.

Ratkaisu

Future Skills -palvelu henkilöstöä osallistavaan ja systemaattiseen osaamisten kehittämiseen

Innofactor toteutti osana muita myynnin kehityshankkeita Intoleadin konseptoiman Future Skills -palvelun. Palvelu käynnistyi tunnistamalla tulevaisuuden tärkeimpiä osaamisia tiimin sisällä käydyn keskustelun kautta. Seuraavaksi tiimi arvioi tunnistettujen osaamisten osalta tavoitetilaa ja osaamisten nykyistä tasoa. Näin tehtiin näkyväksi osaamisen kehittämisen konkreettiset kehitysalueet ja pystyttiin tekemään sekä tiimitason että yksilötason kehityssuunnitelmia osaamisen kehittämiseksi. Viiden kohdan palvelu toteutettiin Intoleadin fasilitoimana työapajatyöskentelynä.

Tulokset

Osaamisten identifiointi ja kehitysalueiden näkyväksi tekeminen ohjaa toimenpiteitä

Toteutetun palvelun avulla Innofactorille syntyi toimintamalli, jonka kautta jatkossakin on mahdollista arvioida tulevaisuuden muuttuvia myynnin osaamistarpeita. Osaamisen kehittämisen malli osallistaa myyntitiimin jäseniä pohtimaan aktiivisesti asiakaskunnasta ja markkinoilta nousevia uusia osaamistarpeita. Tällä tavalla osaamisen kehittämisestä muodostuu ennakoivaa. Samalla vahvistuu jatkuvan oppimisen kulttuuri, jota tarvitaan tulevaisuuden menestyksellisen myyntitiimin rakentamisessa.

”Intoleadin hyvin konseptoitu palvelu loi hyvän pohjan rakentaa systemaattinen ja joustava osaamisen kehittämisen prosessi ja malli. Prosessi auttaa meitä rakentamaan markkinoiden laadukkainta ja asiakaslähtöisesti ohjattua toimintaa tiimin sisällä myös tulevaisuudessa”

Jarkko Lindroos,
Vice President,
Innofactor

Lue lisää asiakastarinoitamme

Muutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksella

Muutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksella

ASIAKASCASEMuutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksellaCase: Digi- ja väestötieto virastoDigi- ja väestötietovirasto (DVV) syntyi alkuvuodesta 2020, kun Väestörekisterikeskus ja Maistraatit yhdistyivät. Digi- ja väestötietovirastolla on 36 toimistoa, 900...

read more