Asiakascase

VALOA – kohti valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria valtionhallinnossa

Asiakastarina: VALOA

Työelämän murros näkyy vahvasti myös valtionhallinnossa. Valtiolla edistetään muun muassa verkostomaista yhteistyötä, ilmiölähtöisyyttä, uudistumiskykyä ja strategista ketteryyttä.

Valtion työelämäpalvelut -tiimi on osa Valtiokonttoria. Työelämäpalvelut on valtion organisaatioiden muutosvalmiuksien vahvistamisen kumppani. Yhdessä moninaisten verkostojen ja yhteistyökumppanien kanssa työelämäpalvelujen tavoitteena on tukea uudistumiskykyä, työyhteisöjen toimivuutta ja hyvää työelämää sekä kestävän kehityksen edistämiseksi tehtävää työtä valtionhallinnossa.

Haaste

Valtion työelämäpalvelut lähti kehittämään valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria tukevaa ja edistävää verkkosivustoa yhteisesti hahmotetun tarpeen pohjalta. Tavoitteena oli tuoda helposti käytettävällä, käytännönläheisellä tavalla tarjolle inspiroivaa ja innostavaa sisältöä tukemaan työkulttuurin muutosta muuttuvassa ja kytkeytyneessä työelämässä.

Ratkaisu

Yhteistyössä työelämäpalvelujen ja valtionhallinnon kehittäjien kanssa Intolead konseptoi VALOA-verkkosivuston edistämään valmentavaa ja oppivaa työkulttuuria valtionhallinnossa sekä oli mukana sen ensimmäisessä toteutusvaiheessa. Intolead vastasi kokonaisuuden visuaalisesta ilmeestä, käyttöliittymäsuunnittelusta sekä sivuston pääsisällön käsikirjoittamisesta. Lisäksi Intolead toteutti animaatiovideon, jossa VALOA-sivuston sekä valmentavan ja oppivan työkulttuurin kokonaisuus ja hyödyt esitellään käyttäjille.

Tulokset

VALOA-verkkosivusto on suunniteltu yhteiskehittämällä käyttäjien kanssa. Se muodostaa herättelevän ja työkulttuurikokeiluihin kannustavan kokonaisuuden. Sivuston sisällöt ja palvelut auttavat kehittämään toimintamalleja, joilla voidaan yhdistää resurssit ja osaaminen, myös hallinnonalat ylittäen, tavoitella parempaa tulosta ja vaikuttavuutta, tyytyväisiä asiakkaita, motivoituneita työntekijöitä sekä kehittyvää julkishallintoa. Sivusto julkaistiin Valtio Expo 2022 -tapahtumassa, ja sen sisältöjä kehitetään jatkuvasti eteenpäin.

Lue lisää asiakastarinoitamme

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Uuden EU-asetuksen myötä miehittämättömän harrasteilmailun toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Ilmailuliitolla ja Lennokkitoimikunnalla oli tarpeena kehittää muutoshankkeen viestintää sekä tarjota liiton harrastajille monimuotokoulutusratkaisuja osana uusien toimilupien edellyttämiä toimintamalleja.

read more