Strategia ja tutkimukset

PALVELUT

Oikea strategia ja ymmärrys tukena muutoksessa

Jatkuvassa muutoksessa menestymiseen tarvitaan ajantasaista tietoa ja toimiva strategia. Autamme asiakkaitamme kehittämään ja toteuttamaan merkityksellisiä yritys- tai yksikkökohtaisia strategioita, jotka perustuvat tutkittuun tietoon ja ennakointiin. Rakentamalla vahvan strategian ja kulttuurin, hyödyntämällä ketteriä menetelmiä ja soveltamalla uutta teknologiaa sitoutamme henkilöstöä yhteisiin tavoitteisiin ja mahdollistamme kasvun.

Autamme ratkaisemaan yrityksesi haasteita

Miten ketteryys tuodaan osaksi strategiaprosessia?
Miten ymmärtää paremmin markkinoita ja asiakkaita?
Miltä tulevaisuus näyttää oman liiketoimintamallisi näkökulmasta?

Palvelutarjontamme
. . . . . . . . . . . . .

Ketterä strategiatyöskentely

Autamme asiakkaitamme kehittämään uusia strategiatyöskentelyn malleja ja tapoja. Palvelumme avulla kehität kokonaisvaltaisesti yrityksesi kulttuuria, strategiaprosessia ja työkaluja.

Strategia-auditointi

Palvelun avulla synnytetään ymmärrys nykyisen strategiatyöskentelyn kehitystarpeista ja ketteryyden tasosta. Palvelun avulla arvioidaan kuusi keskeistä strategiatyöskentelyn aluetta ja se sisältää toimenpide-ehdotukset strategiatyöskentelyn kehittämiseksi.

Tutkimuspalvelut ja trendiraportit

Tutkimuspalvelumme auttaa organisaatiotasi tekemään tutkittuun tietoon pohjautuvia päätöksiä ja suunnitelmia. Toteutamme valituilta toimialoilta ja aihealueista myös trendiraportteja, joiden avulla ennakoit tulevaisuutta ja ymmärrät markkinoiden kehityssuuntia osana organisaatiosi tulevaisuussuunnittelua.

Tiedon visualisointi

Visuaalinen johtaminen tukee organisaatiosi viestintää. Visualisointipalveluidemme ja infografiikan avulla monimutkaisetkin asiat puetaan helposti ymmärrettävään ja oivaltavaan muotoon.

Ennakointi- ja skenaariopalvelut

Palvelu auttaa organisaatioita hahmottamaan tulevaisuuden trendejä, muutosajureita ja riskejä. Ennakointi- ja skenaariopalvelut tukevat strategiakehitystä, riskienhallintaa, tutkimus-, kehitys & innovaatiotoimintaa sekä muita tilanteita, joissa tarvitaan validoitua tietoa tulevaisuudesta.

Vaikuttavuusanalyysi

Tarjoamme koetellun ja testatun tavan mitata lyhyen aikavälin tuotosten ja pitkän aikavälin vaikutusten välistä suhdetta mm. organisaatiosi kehityshankkeiden osalta. Konkreettisia vaikutusanalyysin kohteita voivat olla mm. koulutusinvestointien vaikutusten arvioinnit tai johtamisvalmennusten vaikutusten todentaminen.

4
5

Ketterä strategiatyöskentely

Autamme asiakkaitamme kehittämään uusia strategiatyöskentelyn malleja ja tapoja. Palvelumme avulla kehität kokonaisvaltaisesti yrityksesi kulttuuria, strategiaprosessia ja työkaluja.

Strategia-auditointi

Palvelun avulla synnytetään ymmärrys nykyisen strategiatyöskentelyn kehitystarpeista ja ketteryyden tasosta. Palvelun avulla arvioidaan kuusi keskeistä strategiatyöskentelyn aluetta ja se sisältää toimenpide-ehdotukset strategiatyöskentelyn kehittämiseksi.

Tutkimuspalvelut ja trendiraportit

Tutkimuspalvelumme auttaa organisaatiotasi tekemään tutkittuun tietoon pohjautuvia päätöksiä ja suunnitelmia. Toteutamme valituilta toimialoilta ja aihealueista myös trendiraportteja, joiden avulla ennakoit tulevaisuutta ja ymmärrät markkinoiden kehityssuuntia osana organisaatiosi tulevaisuussuunnittelua.

Tiedon visualisointi

Visuaalinen johtaminen tukee organisaatiosi viestintää. Visualisointipalveluidemme ja infografiikan avulla monimutkaisetkin asiat puetaan helposti ymmärrettävään ja oivaltavaan muotoon.

Ennakointi- ja skenaariopalvelut

Palvelu auttaa organisaatioita hahmottamaan tulevaisuuden trendejä, muutosajureita ja riskejä. Ennakointi- ja skenaariopalvelut tukevat strategiakehitystä, riskienhallintaa, tutkimus-, kehitys & innovaatiotoimintaa sekä muita tilanteita, joissa tarvitaan validoitua tietoa tulevaisuudesta.

Vaikuttavuusanalyysi

Tarjoamme koetellun ja testatun tavan mitata lyhyen aikavälin tuotosten ja pitkän aikavälin vaikutusten välistä suhdetta mm. organisaatiosi kehityshankkeiden osalta. Konkreettisia vaikutusanalyysin kohteita voivat olla mm. koulutusinvestointien vaikutusten arvioinnit tai johtamisvalmennusten vaikutusten todentaminen.