Asiakascase

Musiikkikoulutuksen
visio 2030

Suomalaisen musiikkikoulutuksen uusi suunta

Suomalainen musiikkikoulutus on kansainvälisesti arvostettu menestystarina. Musiikkikoulutus on yksi tunnetuimmista huippuosaamisen alueistamme.

Haaste

Miten varmistamme, että tavoitteellinen ja laadukas musiikin opiskelu ja harrastus on mahdollista kaikkialla Suomessa myös tulevaisuudessa?

Viime vuosikymmeninä musiikkikoulutusjärjestelmään on kohdistunut monia rakenteellisia muutoksia ja säästöjä. Niiden tuloksena päätöksenteko ja resurssit ovat hajautuneet ilman vahvaa keskinäistä koordinaatiota. Samalla ymmärrys musiikin merkityksestä yksilöiden ja yhteisöjen hyvinvoinnille on kasvanut, ja uusia odotuksia ja mahdollisuuksia on noussut esiin tehtäväkentän laajentamiseksi.

Ratkaisu

Yhteisen tahtotilan ja vision rakentaminen kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä

Visiotyö haluttiin toteuttaa laajana, kaikki koulutusasteet ja kentän toimijat kokoavana verkostoyhteistyönä. Tarkoituksena oli vahvistaa yhteistä käsitystä kehittämistarpeista, -tavoitteista ja -toimenpiteistä sekä tukea eri toimijoiden alueellista ja valtakunnallista yhteistyötä.

Yhdessä visiotyön ydinryhmän kanssa Intolead suunnitteli ja toteutti yhteiskehittämisen prosessin. Visiotyö toteutettiin 18 kuukauden aikana ja siihen sisältyi kolme eri puolella Suomea järjestettyä seminaaria, kolme webinaaria ja avoin verkkokysely. Mukana on ollut lähes 1 500 toimijaa musiikkikoulutuksen ammattilaisista ja opiskelijoista alan tärkeisiin sidosryhmiin. Ydinryhmä tiivisti kohtaamisista, kyselystä ja tutkimusaineistosta koko kenttää yhdistävän vision vuoteen 2030. Intolead fasilitoi, tuki ja sparrasi sekä ydinryhmän työskentelyä että yhteiskehittämistä koko visiotyön keston ajan.

 

Tulokset

Tavoitteet, joiden taakse kaikki voivat asettua

Laajan yhteiskehittämisen tuloksena syntynyt visio ottaa kantaa musiikkikoulutuksen arvoperustaan ja saavutettavuuteen sekä opetuksen ja johtamisen käytäntöihin. Lisäksi se linjaa kentän toimijoiden välistä yhteistyötä, rakenteiden kehittämistä sekä resurssien tehokkaampaa käyttöä. Muutostarpeet on kiteytetty 25 toimenpide-ehdotukseen. Tutustu visioon täällä.

Valtakunnallisella tasolla keskeistä on vahvempi kokonaiskoordinaatio ja yhteinen vaikuttaminen musiikkikoulutuksen jatkuvuuteen. Visiotyön myötä suomalaiselle musiikkikoulutukselle luotiin ensimmäistä kertaa yhteinen suunta ja tavoitteet, joiden taakse kaikki voivat asettua. Tämä tekee visiosta ja koko prosessista uraauurtavan paitsi Suomessa, myös kansainvälisesti.

Petri Home Intoleadista toi visiotyön suunnitteluun ja toteutukseen merkittävää lisäarvoa. Petrin yhteiskehittämisen ja tulevaisuustyön menetelmien hallinta, fasilitointiosaaminen sekä kokemus strategisten muutoshankkeiden läpiviennistä toivat koko prosessiin rakennetta sekä rytmiä ja ryhtiä.

Jouni Auramo,
Musiikkikoulutuksen visiotyöryhmän puheenjohtaja, Pirkanmaan musiikkiopiston rehtori ja Suomen musiikkioppilaitosten liiton puheenjohtaja

Lue lisää asiakastarinoitamme

Myynnin osaaminen kehittyy

Myynnin osaaminen kehittyy

Osana myynnin uudistamishanketta Innofactorille luotiin Future Skills-prosessin avulla jatkuvan oppimisen malli, jonka avulla varmistetaan myynnin osaaminen vastaamaan tulevaisuuden osaamistarpeita.

read more
Muutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksella

Muutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksella

ASIAKASCASEMuutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksellaCase: Digi- ja väestötieto virastoDigi- ja väestötietovirasto (DVV) syntyi alkuvuodesta 2020, kun Väestörekisterikeskus ja Maistraatit yhdistyivät. Digi- ja väestötietovirastolla on 36 toimistoa, 900...

read more