Digioppiminen

PALVELUT

Oppiminen tuo tulosta

Oppimiseen investoiminen on tutkitusti kannattavaa ja sen tulisikin olla osa jokaisen menestyshaluisen yrityksen strategiaa. Organisaatioiden nopea uusiutuminen edellyttää, että ihmiset oppivat nopeasti. Jatkuvan oppimisen kulttuuri motivoi ja sitouttaa henkilöstöä ja toimii samalla kasvualustana organisaation kehittymiselle.

Intolead suunnittelee ja toteuttaa käyttäjiä puhuttelevia, visuaalisesti oivaltavia ja pedagogisesti laadukkaita oppimissisältöjä räätälöidyistä täsmäkoulutuksista laajoihin Akatemia-kokonaisuuksiin. Oppiminen palveluna -mallimme tarjoaa joustavia ja tehokkaita ratkaisuja muutostarpeisiin, työssä oppimiseen ja osaamisten johtamiseen.

Oppimismuotoilun avulla varmistamme, että suunnittelemiamme ratkaisuja rakastetaan ja että ne ovat aidosti vaikuttavia. Tiimimme työskentelee suurella sydämellä tehokkaasti ja asiakkaan tarpeita herkällä korvalla kuunnellen.

Autamme ratkaisemaan yrityksesi haasteita

  Miten tunnistaa ja kehittää tulevaisuuden osaamista ja taitoja?
  Miten luoda uutta liiketoimintaa koulutuksien avulla?
  Miten osallistaa henkilöstö mukaan muutoksen toimeenpanoon?

  Palvelutarjontamme
  . . . . . . . . . .

  Strateginen kompetenssien kehittäminen

  • Liikkeelle organisaation strategisen osaamisen tunnistamisesta
  • Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen nivoutuu osaksi arjen toimintaa
  • Oppimisprosessien rakentaminen ja jatkuvan oppimisen kulttuurin edistäminen

  Tulevaisuuden taidot

  • Prosessi, joka varmistaa keskeisten tulevaisuuden osaamisten tunnistamisen ja kehittämisen
  • Osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle yrityksen strategiasta
  • Henkilöstö osallistuu kehitystarpeiden kartoittamiseen ja suunnittelutyöhön

  Akatemia-konsepti

  • Kokonaisvaltainen koulutusratkaisu, joka tukee organisaation strategiaa
  • Akatemian verkkokauppa mahdollistaa tuloksekkaan liiketoiminnan
  • Kokonaisuus yhdistää koulutussisällöt ja tarjoaa dataa vaikuttavuuden mittaamiseen

  Oppiminen palveluna

  • Osaamisvision ja tavoitteiden täsmentäminen strategian pohjalta
  • Avainrooleihin liittyvien ura- ja kehityspolkujen tarkentaminen
  • Vaikuttavuusanalyysin avulla luodaan mittarit muutoksen seurantaan
  • Pedagogisesti laadukkaiden sisältöjen kuratointi ja tuottaminen työssäoppimisen tueksi

  Oppimis- ja viestintämuotoilu

  • Laadukkailla ratkaisuilla tuetaan kehitys- ja muutoshankkeiden läpimenoa
  • Henkilöstö sitoutetaan mukaan yhteiskehittämisen menetelmillä
  • Muotoilun ytimessä ovat käyttäjälähtöisyys, nopeat kehityssyklit, luovuus ja vaikuttavuus

  4
  5

  Strateginen kompetenssien kehittäminen

  • Liikkeelle organisaation strategisen osaamisen tunnistamisesta
  • Tavoitteellinen osaamisen kehittäminen nivoutuu osaksi arjen toimintaa
  • Oppimisprosessien rakentaminen ja jatkuvan oppimisen kulttuurin edistäminen

  Tulevaisuuden taidot

  • Prosessi, joka varmistaa keskeisten tulevaisuuden osaamisten tunnistamisen ja kehittämisen
  • Osaamisen kehittäminen lähtee liikkeelle yrityksen strategiasta
  • Henkilöstö osallistuu kehitystarpeiden kartoittamiseen ja suunnittelutyöhön

  Akatemia-konsepti

  • Kokonaisvaltainen koulutusratkaisu, joka tukee organisaation strategiaa
  • Akatemian verkkokauppa mahdollistaa tuloksekkaan liiketoiminnan
  • Kokonaisuus yhdistää koulutussisällöt ja tarjoaa dataa vaikuttavuuden mittaamiseen

  Oppiminen palveluna

  • Osaamisvision ja tavoitteiden täsmentäminen strategian pohjalta
  • Avainrooleihin liittyvien ura- ja kehityspolkujen tarkentaminen
  • Vaikuttavuusanalyysin avulla luodaan mittarit muutoksen seurantaan
  • Pedagogisesti laadukkaiden sisältöjen kuratointi ja tuottaminen työssäoppimisen tueksi

  Oppimis- ja viestintämuotoilu

  • Laadukkailla ratkaisuilla tuetaan kehitys- ja muutoshankkeiden läpimenoa
  • Henkilöstö sitoutetaan mukaan yhteiskehittämisen menetelmillä
  • Muotoilun ytimessä ovat käyttäjälähtöisyys, nopeat kehityssyklit, luovuus ja vaikuttavuus