Asiakascase

Kilpailukykyä uusilla johtamisen käytännöillä

Crasman asiakascase

Crasman on 25-vuotias digitoimisto, joka tuottaa laadukkaita verkkokauppoja ja niihin liittyviä palveluita. Pienestä, muutaman hengen kokoisesta yrityksestä on vuosien aikana kasvanut kolmella eri paikkakunnalla toimiva vakaa ja luotettava toimija. Verkkokaupparatkaisujen ohella asiakaskokemuksen kehittäminen, verkkosivustot, tuotetiedonhallinta ja liiketoiminnan prosessien digitalisointi ovat Crasmanin ydinosaamista.

Haaste

Miten kehittää johtamistaitoja ja -rakenteita, jotka innostavat ihmisiä ja tukevat yritystä kasvu-uralla?

Crasman halusi tunnistaa mitä ja minkälaisia johtamisen rakenteita ja käytäntöjä tarvitaan tukemaan kasvupolulla olevaa liiketoimintaa. Johtamisen käytännöillä haluttiin tukea niin strategisten tavoitteiden saavuttamista kuin operatiivisen arjen sujuvoittamista.

Ratkaisu

Johtamisperiaatteiden ja -käytäntöjen muotoilu yhteiskehittämällä

Intolead ja Spinnrock valmensivat ja fasilitoivat Crasmanin johtamisen käytäntöjen kehitystyötä. Työhön orientoiduttiin koko henkilöstölle suunnatulla Johtamisen ABC -koulutuksella, jossa saatettiin kaikki samalle lähtöviivalle johtamisen perusteista. Koulutuksen teemana painotettiin itseohjautuvaa organisaatiota ja arjessa johtamista.

Johtamisen käytäntöjä kehitettiin työpajatyöskentelynä yhdessä monialaisen, Crasmanin esihenkilöistä, asiakkuuspäälliköistä, asiantuntijoista ja johtoryhmästä koostuvan suunnitteluryhmän kanssa. Lisäksi syötettä ja kehitysideoita kerättiin myös henkilöstöltä sekä asiakkailta.

Kehitystyö käynnistettiin määrittelemällä Crasmanin johtamisen periaatteetjotka auttavat johtamaan työyhteisöä yhdenmukaisesti toteuttaen Crasmanin arvoja.

Johtamisen periaatteiden pohjalta muotoiltiin käytännöt kolmelle tärkeimmälle johtamisen osa-alueelle, jotka olivat:

  • Onnistumisen johtaminen
  • Työhyvinvoinnin johtaminen
  • One-to-one -keskusteluiden johtaminen

Lisäksi tunnistettiin myös kyvykkyydet ja osaamiset, joita kunkin käytännön mukainen johtaminen vaatii, sekä OKR-viitekehystä soveltavat mitattavat tavoitteet.

Työssä hyödynnettiin palvelumuotoilun menetelmiä ja Miro-alustaa, joka tuki hyvin yhteiskehittämistä isolla porukalla.

Tulokset

Crasmanin arvoihin ja kulttuuriin pohjautuvat johtamisen periaatteet ja käytännöt, jotka tukevat kasvua ja sujuvaa toimintaa

Työn lopputuloksena muotoiltiin Crasmanin arvoihin ja kulttuuriin pohjautuvat johtamisen periaatteet ja niitä toteuttavat johtamisen käytännöt, joiden avulla yritys luo kilpailuetua sujuvoittamalla arkea ja toteuttamalla liiketoiminnan strategisia tavoitteita. Samalla synnytettiin toimintamalli, jota Crasman voi hyödyntää johtamisen rakenteiden ja käytäntöjen kehittämisessä myös jatkossa.

”Crasman on Suomen johtava verkkokaupankäynnin asiantuntija. Positio vaatii oikeanlaista johtamista ja johtajuutta. Spinnrock valmensi ja fasilitoi yhdessä Intoleadin kanssa Crasmanin johtamisen käytäntöjen uudistamista. Spinnrock ja Intolead ohjasi meitä systemaattisesti kohti toimintaa ja varmisti että kehittäminen perustuu faktoihin olettamuksien sijaan.”

Samuli Hokkanen,
Toimitusjohtaja,
Crasman

Lue lisää asiakastarinoitamme

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Uuden EU-asetuksen myötä miehittämättömän harrasteilmailun toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Ilmailuliitolla ja Lennokkitoimikunnalla oli tarpeena kehittää muutoshankkeen viestintää sekä tarjota liiton harrastajille monimuotokoulutusratkaisuja osana uusien toimilupien edellyttämiä toimintamalleja.

read more