TIETOSUOJASELOSTE

 

REKISTERINPITÄJÄ

Nimi:                                           Intolead Oy

Y-tunnus:                                    2580877-8

Osoite:                                        Meritullinkatu 33 D, 00170 Helsinki

Puhelinnumero:                        050 4633271

Sähköposti:                               [email protected]

 

REKISTERIASIOISTA VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

Nimi:                                          Petri Home

Puhelin:                                     040 5443687

Sähköposti:                              [email protected]

 

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE JA TARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on rekisterinpitäjän oikeutettu etu, joka perustuu rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän väliseen asiakassuhteeseen. Kerättyjä henkilötietoja käytetään asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen. Lisäksi palvelu voi lähettää tiedotteita asiakkailleen.

 

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Henkilörekisteriin merkittävät tiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään.
Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

HENKILÖTIETOJEN LUOVUTTAMINEN

Henkilötietoja ei säännönmukaisesti luovuteta. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella. Tietoja voidaan lisäksi luovuttaa esimerkiksi viranomaisille lakiin perustuvan vaatimuksen perusteella.

 

HENKILÖTIETOJEN SUOJAUS

Sivuston palvelin on SSL-suojattu ja henkilötiedot on tallennettu salattuun tietokantaan.

 

TIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

PROFILOINTI

Tietoa aiemmin ostetuista tuotteista tai sivustolla/palvelussa käyttäytymisestä voidaan käyttää lähteenä, kun käyttäjälle tarjotaan lisäpalveluja.

 

REKISTERÖIDYN OIKEUDET

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin

 

YHTEYDENOTOT

Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen [email protected] tai postitse osoitteeseen Intolead Oy, Meritullinkatu 33 D, 00170 Helsinki.