ASIAKASCASE

Kansainvälistä tietomallintamista

Case: Gravicon

Suomalainen Gravicon on tietomallintamiseen erikoistunut asiantuntijapalvelu- ja ohjelmistoyritys.
Yritys on kehittänyt SaaS-pohjaisen Modelspace-ohjelmiston vaativien rakennushankkeiden tiedon hallintaan ja johtamiseen sekä BIM-tietomallikoordinoinnin ratkaisuja, joiden avulla varmistetaan isojen rakennushankkeiden paras mahdollinen toteutuminen. Erityisesti sairaalahankkeissa ja muissa julkisissa kohteissa rakennus- ja suunnitteluvaiheen tiedon hallintaa on ohjelmiston avulla onnistuttu parantamaan merkittävästi.

 HAASTE

Miten päästä uusille markkinoille onnistuneesti?

Suomessa saavutetun vakaan markkina-aseman mahdollistamana Gravicon halusi käynnistää myös kansainvälisen myynnin ja valitsi ensimmäiseksi kohdemarkkinaksi Afrikan. Afrikan valintaan vaikuttivat sen kasvavat julkisen rakentamisen markkinat, jotka sisältävät paljon suuria ja kompleksisia rakennushankkeita, kuten sairaaloita ja lentokenttiä.

Vaikka Saas-pohjaista Modelspace -ohjelmisto ei ole sidottu tiettyihin lokaatioihin, on uusille markkinoille pääseminen myös sille haastavaa. Onnistuminen edellyttää ymmärrystä markkinoiden dynamiikasta, myyntiviestien lokalisointia, myyntikapasiteetin lisäämistä ja parhaiden paikallisten kumppaneiden tunnistamista. Intolead tuki Graviconin laajentumista Afrikkaan muun muassa kansainvälistymiseen liittyvien neuvonta ja -kasvupalveluiden avulla. Ensimmäiseksi laadittiin strategia Etelä-Afrikalle, joka on yksi suurimmista Afrikan markkina-alueista.

 RATKAISU

Tutkimuksesta vaiheistetusti toteutukseen

Intolead toteutti Graviconille kattavan markkina-analyysin Etelä-Afrikan rakennusmarkkinoiden kypsyystasosta, markkinapotentiaalista, kilpailijoista ja mahdollisista kumppaneista. Markkina-analyysin pohjalta Gravicon arvioi paikalliset rakentamisen markkinat niin kiinnostaviksi, että käynnisti tarkemman selvitystyön potentiaalisten konsultointikumppaneiden löytämiseksi.

Intolead tuotti Graviconille viestinnällistä materiaalia ja syvähaastatteli mahdollisia tulevia kumppaneita. Samanaikaisesti Gravicon osallistui muutamaan rakennusalan tapahtumaan, joiden yhteydessä haettiin sekä näkyvyyttä, että entistä parempaa ymmärrystä markkinoiden toiminnasta.

Näiden toimenpiteiden jälkeen etsittiin Modelspace-ohjelmistolle paikalliset pilotointihankkeet ja käynnistettiin myynti. Gravicon myös rekrytoi ja koulutti Intoleadin tukemana paikallisen maajohtajan tukemaan myyntiä vastaamaan liiketoiminnan kehittämisestä Etelä-Afrikassa.

 TULOKSET

Huolellinen pohjatyö kantaa hedelmää

Kansainvälistyminen on kaupallisen tekemisen kuninkuuslaji. Täysin uudenlaisten markkinoiden ymmärtäminen, kulttuurituntemus sekä myynnin ja markkinoinnin paikallisten erityispiirteiden tunteminen ovat suuressa roolissa silloin, kun rakennetaan kaupallista menestystä.

Ensimmäistä kertaa kansainvälistymistä tavoitteleville yrityksille tarvittavien pohjatöiden määrä tulee yllätyksenä. Hyvin tehty valmistelutyö ja myyntistrategia sekä realistisesti asetetut tavoitteet ja niihin sitoutuminen mahdollistavat onnistumisen myös täysin uusilla markkinoilla. Myyntistrategian ketterä kehittäminen ja päivittäminen tarvittaessa ovat tärkeitä toimenpiteitä mikäli markkinoilla kohdataan ennalta tunnistamattomia haasteita ja muutoksia.

”Intoleadin kokemus kansainvälisen liiketoiminnan kehittämisestä ja käynnistämisestä on ollut projektissa arvokas lisä. Erityisesti kansainvälistymishankkeen osalta Intoleadin vahva Afrikka-tuntemus on auttanut meitä tunnistamaan markkinoiden riskejä ja reagoimaan riittävän nopeasti muutoksiin myyntistrategiamme käytännön toteuttamisessa. Intoleadin konsultit ovat olleet sitoutuneita yhteisesti sovittuihin tavoitteisiin ja yhteistyö on kaiken kaikkiaan ollut joustavaa, tavoitteellista ja dynaamista”

Pauli Jantunen,
CEO

Lue lisää asiakastarinoitamme

Perehdytys inspiroi uusia työntekijöitä

Perehdytys inspiroi uusia työntekijöitä

ASIAKASCASEPerehdytys inspiroi uusia työntekijöitäCase Barona: digitaalinen perehdytyskoulutusVuonna 1999 perustettu Barona on henkilöstöpalveluyritys joka tarjoaa visionääristä kumppanuutta ja tulevaisuuden kestäviä palveluita asiakkailleen. Barona on perustettu...

read more
Muutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksella

Muutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksella

ASIAKASCASEMuutoksen johtamista viestinnällä ja koulutuksellaCase: Digi- ja väestötieto virastoDigi- ja väestötietovirasto (DVV) syntyi alkuvuodesta 2020, kun Väestörekisterikeskus ja Maistraatit yhdistyivät. Digi- ja väestötietovirastolla on 36 toimistoa, 900...

read more
This website uses cookies and asks your personal data to enhance your browsing experience.