Asiakascase

Suomalainen koulukonsepti maailmalle

Case: Polar Partners

Polar Partners on koulutusviennin asiantuntijayritys. Yrityksen koulukonsepti kattaa lapsen koulutien varhaiskasvatuksesta toisen asteen loppuun saakka. Yrityksen kehittämään koulukonseptiin sisältyvät oppimisympäristöjen suunnittelu, opetussuunnitelma, opettajien ja johdon koulutus sekä oppimateriaalit. Polar Partnersin koulukonsepti on suomalaiseen koulutusmalliin perustuva vaihtoehto mm. kehittyvien maiden kouluille.

Haaste

Kuinka tukea globaalia kasvua myynnin avulla

Polar Partners tavoittelee globaalia kasvua, jota tukemaan tahdottiin selkeä myyntistrategia ohjaamaan kasvua ja valintoja kasvua tukemaan. Haluttiin luoda helposti päivitettävä myyntistrategia, joka toimii ketteränä myynnin johtamisen työkaluna.

Ratkaisu

Tehokkuutta myyntiin ketterällä strategiamallilla

Myyntistrategia rakennettiin viiden sparrailutapaamisen ja niitä tukevien tehtävien avulla kevään ja kesän 2020 aikana. Prosessissa hyödynnettiin Intoleadin Insight arkkitehtuuri -mallia, jossa myyntistrategia rakennetaan myyntiin keskeisesti vaikuttavien osa-alueiden kautta. Näitä ovat yritys itse, asiakkaat, ekosysteemit ja kumppanit sekä markkinatilanteet ja kilpailijat. Eri osa-alueilta kerätyn tiedon valossa luotiin ja dokumentoitiin lopullinen strategia. Strategiaa myös visualisoitiin, jotta siitä saatiin havainnollisempi.

Myyntistrategian avulla tehtiin näkyväksi Polar Partnersin vahvuudet, vetovoimatekijät ja voittoteemat, sekä arvolupaus, johon myös yhteistyökumppanit halusivat sitoutua. Strategiatyöskentelyn kautta syntynyt arvolupaus syntyi kommunikoimaan ymmärrettävästi hyötyä, joka asiakkaalle syntyy yhteistyöstä Polar Partnersin kanssa.

 Tulokset

Strategian avulla tunnistettiin oikeat painopistealueet, yhteistyökumppanit ja asiakaspersoonat

Polar Partnersin myyntistrategia dokumentoitiin helposti ymmärrettävään muotoon ja sitä tukemaan rakennettiin ketteriä strategianjalkautusmenetelmiä hyödyntävä OKR-malli. OKR-mallin (Objectives and Key results) avulla strategian tuloksia seurataan systemaattisesti ja säännöllisesti. Strategia otettiin saman tien käyttöön osana myynnin ja yhteistyökumppaneiden rekrytointeja ja sen avulla on ohjattu myynnin fokusta sovitun mukaisille maantieteellisille alueille ja ostajapersoonille. Myyntistrategia on nivottu tärkeäksi osaksi myynnin käytännön toteuttamista.

”Yhteistyö Intoleadin kanssa oli suoraviivaista ja selkeää. Työskentely eteni sovitussa aikataulussa ja yhteistyön lopputuloksena syntynyt myyntistrategia oli juuri sitä mitä tilasimme ja tarvitsimme.”

Maria Haapaniemi
toimitusjohtaja
Polar Partners Oy

Lue lisää asiakastarinoitamme

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Uuden EU-asetuksen myötä miehittämättömän harrasteilmailun toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Ilmailuliitolla ja Lennokkitoimikunnalla oli tarpeena kehittää muutoshankkeen viestintää sekä tarjota liiton harrastajille monimuotokoulutusratkaisuja osana uusien toimilupien edellyttämiä toimintamalleja.

read more