Jatkuvan oppimisen kulttuuri on johdon asia

Jatkuvan oppimisen kulttuuri on johdon asia

Miten varmistat, että jatkuva oppiminen ei jää juhlapuheisiin eikä päädy pöytälaatikkoprojektiksi?

Kuulostaako joku seuraavista tutulta:

Jatkuva oppiminen olisi tärkeää, mutta se ei sovi meille, koska X ja Y.

HR:ssä taitaa juuri olla meneillään joku tähän liittyvä projekti.

Meillä työntekijöille on tarjolla vaikka mitä koulutuksia.

Jos kuulostaa, et ole yksin. Sen sijaan jos olet kasvuhakuisen ja menestysnälkäisen organisaation johtaja, alat olla harvinaisuus. Kilpailu huippuosaajista on kovaa, eikä huippupalkka ja paljon kaikkea pientä kivaa usein enää riitä. Systemaattisuus osaamisen kehittämisessä on asia, jota moni huippu arvostaa.

Toisin kuin monesti ajatellaan, jatkuvan oppimisen kulttuuri on mahdollinen kaikille organisaatioille. Nopeaa tai helppoa se ei aina ole. Hyvinvoiva jatkuvan oppimisen kulttuuri edellyttää kolmea perusasiaa:

  1. Johdon sitoutuminen
  2. Systemaattisuus
  3. Kasvun asenne
Johdon sitoutuminen teoin

Esimerkillä johtaminen ja viestiä vahvistavat käytännön teot ovat jatkuvan oppimisen kulttuurin kehittämisessä avainasemassa. Jos johto ei ole jatkuvan oppimisen kulttuurin takana, tulee siitä narulla työntämistä. Jos jatkuvan oppimisen kulttuuri jää HR-hankkeeksi tai irralliseksi projektiksi, on onnistumisen todennäköisyys pieni.

Kulttuurin muuttamisessa pelkkä suunnannäyttäminen ei riitä. Hurskaat toiveet ja julkilausumat eivät kanna, jos käytäntö lyö kasvoille.

Vinkki: Lähde mukaan avoin ja uteliain mielin.

Pitkäjänteinen systemaattisuus

Jatkuvan oppimisen kulttuurin onnistumisen edellytykset paranevat kun se on sidottu organisaation strategiaan ja tavoitteisiin. Pohdittavia avainkysymyksiä ovat mm: 

  • mitä osaamista tarvitaan?
  • miten tarvittava osaaminen hankitaan?
  • miten jatkuvasta oppimisesta tehdään suunnitelmallista?

Kulttuurin kehittäminen on pitkäjänteistä työtä. Periaatteiden, visioiden ja strategioiden luominen on vielä suhteellisen helppoa. Varsin usein organisaatioiden olemassa olevat rakenteet on viritetty lyhytjänteiseen tehokkuusajatteluun, joka ei yleensä tue vaikkapa työssäoppimista tai osaamisen jakamista. 

Vinkki: Muutosta todennäköisesti tarvitsevat myös rakenteet, prosessit ja kannustimet.

Ytimessä kasvun asenne

Pelkkä toivominen ihmisten toimimisesta halutulla tavalla ei riitä. Toisille kasvun asenne on luontaisempi kuin toisille ja toisille sen omaksuminen on helpompaa kuin toisille. Kaikki voivat sitä kuitenkin kehittää.

Kasvun asenne johtaa haluun oppia ja sitä kautta taipumukseen kohdata haasteet, olla lannistumatta takaiskuista, nähdä ponnistelu kehittymisen edellytyksenä, ottaa oppia kritiikistä ja inspiroitua muiden menestyksestä.

Vinkki: Kasvun asenne edellyttää psykologista turvallisuutta.

Muutoksessa johtaminen on valintoja ja arjessa näkyviä tekoja. Millaisia valintoja sinä teet jatkuvan oppimisen kulttuurin eteen?