ASIAKASCASE

Digitaalinen kuljettaja-akatemia

Case: Taksi Helsinki – kuljettaja akatemia

Taksi Helsinki on Suomen suurin taksiliikenneyritys, joka palvelee asiakkaita pääkaupunkiseudulla. Yritys perustettiin vuonna 1989. Sen omistavat 1249 pääkaupunkiseudun taksiyrittäjää ja Taksi Helsinki Oy.
Suomen suurimpana taksiliikenteen operaattorina Taksi Helsingillä on jatkuva tarve kouluttaa uusia osaavia ja ammattimaisiesti toimivia taksinkuljettajia. Koulutusten tukemana lunastetaan myös keskeistä asiakaslupausta eli markkinoiden laadukkainta ja turvallisinta asiakaspalvelua.

 HAASTE

Miten muuttaa koulutustoiminta luokkahuoneopetuksesta verkkokoulutuksiin?

Kuljettajakoulutus on aikaisemmin toteutettu perinteisellä tavalla kokoontumalla yhteiseen koulutukseen luokkahuoneessa. Koulutuksiin on osallistunut noin 20 kuljettajaa kerrallaan ja koulutus on kestänyt seitsemän päivää. Tästä johtuen koulutukseen osaallistuminen on vaatinut osallistujilta merkittävää ajallista panostusta.

Taksialan muuttunut markkinatilanne ja jatkuvasti kasvavat hakijamäärät vaativat koulutustoiminnan uudistamista – koulutukseen osallistumisen kynnystä päätettiin madaltaa tarjoamalla koulutettaville jatkossa digitaalisen oppimisen välineitä ja ratkaisuja.

 RATKAISU

Digtaalinen, ajasta ja paikasta riippumaton koulutus kuljettajille

Yhteistyössä Intoleadin ammattilaisten kanssa Taksi Helsinki kartoitti digitaalisen oppimisen mahdollisuuksia, joiden avulla koulutustoimintaa voitaisiin uudistaa ja päivittää. Tavoitteena oli aikaansaada vaikuttavia ja joustavia oppimiskokonaisuuksia sekä kouluttajille että koulutettaville.

Työ aloitettiin konseptoimalla koulutusratkaisu. Konseptoinnilla tavoiteltiin täysin digitaalista ja käyttäjälähtöistä oppimispolkua, jonka osallistuja voisi suorittaa ajasta, paikasta ja laitteesta riippumatta.

Konseptointi toteutettiin työpajoissa palvelumuotoilua hyödyntäen. Tuloksena syntyivät askelmerkit ”Tie Taksi Helsingin kuljettajaksi” -koulutuskokonaisuudesta, jota Intolead lähti viemään käytäntöön tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Näin syntyi neljän koulutusmoduulin opintokokonaisuus, joka pitää sisällään myös digitaalisen harjoitteluosion taksinkuljettajan ajoluvan suorittamiseksi. Koulutuskokonaisuus julkaistiin oppimisalustalla, jonka yhteyteen Taksi Helsinki rakensi myös verkkokaupan koulutusten kaupallistamiseksi.

 TULOS

Taksi Helsinki akatemia – Markkinoiden ensimmäinen digitaalinen oppimisalusta taksinkuljettajille.

Digitaalinen oppiminen mahdollisti koulutustoiminnan uudistamisen ja kasvatti Taksi Helsingin liiketoimintaa. Digitaaliseen koulutukseen suunnattu panostus maksoi itsensä nopeasti takaisin.

“Intoleadin pitkä kokemus digitaalisen oppimisen palveluista ja ratkaisuista auttoi meitä luomaan markkinoiden ensimmäisen digitaalisen oppimisalustan taksinkuljettajille. Tämä tukee Taksi Helsingin tavoitetta tarjota markkinoiden laadukkainta ja turvallisinta asiakaspalvelua. Arvostamme yhteistyössä erityisesti Intoleadin nopeaa reagointikykyä ja joustavuutta, sekä vahvaa palvelumuotoilu- ja designosaamista.

Ano Koskela,
Service Manager

Lue lisää asiakastarinoitamme

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Uuden EU-asetuksen myötä miehittämättömän harrasteilmailun toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Ilmailuliitolla ja Lennokkitoimikunnalla oli tarpeena kehittää muutoshankkeen viestintää sekä tarjota liiton harrastajille monimuotokoulutusratkaisuja osana uusien toimilupien edellyttämiä toimintamalleja.

read more