ASIAKASCASE

Perehdytys inspiroi uusia työntekijöitä

Case Barona: digitaalinen perehdytyskoulutus

Vuonna 1999 perustettu Barona on henkilöstöpalveluyritys joka tarjoaa visionääristä kumppanuutta ja tulevaisuuden kestäviä palveluita asiakkailleen. Barona on perustettu Suomessa, mutta sillä on toimistot myös Ruotsissa, Norjassa, Virossa, Espanjassa, Puolassa ja Venäjällä.

 HAASTE

Miten perehdyttää ja sitouttaa uusia työntekijöitä ajasta ja paikasta riippumatta

Baronalla on tuhansien työntekijöiden kansainvälinen verkosto useassa maassa. Henkilöstön perehdyttäminen on tavallisesti toteutettu luokkahuoneissa tapahtuvissa harjoituksissa. Ne todettiin kuitenkin aikaa vieväksi ja vanhanaikaiseksi tavaksi toimia. Koko prosessi kaipasi modernisointia digitaalisen liiketoiminnan käytäntöjen mukaisesti, jotta prosessista saatiin käyttäjäystävällinen ja joustava.

 RATKAISU

Fasilitointia ja valmennusta läpi digitaalisen oppimisprosessin

Yhteistyössä Intoleadin kanssa Baronalle suunniteltiin digitaalinen perehdytyskoulutus, jonka avulla perehdytys on helppo toteuttaa kaikissa toimipisteissä ja maissa ajasta tai paikasta riippumatta.

Suunnitteluvaiheessa kiinnitettiin erityistä huomiota Baronan vahvan yrityskulttuurin esiin tuomiseen ja onnistuneen perehdytyksen kannalta tärkeimpiin teemoihin. Intolead toi mukaan työskentelyyn aikaisemmat kokemukset perehdytyskoulutusten toteuttamisesta ja koulutuksen käsikirjoittamiseen ja yhdessä tekemisen mallin, jossa hyödynnettiin Baronan omaa vahvaa sisältöosaamista Baronalle tärkeistä asioista.

Sisältösuunnittelun ja koulutuksen käsikirjoittamisen jälkeen Intolead aloitti koulutuksen visuaalisen suunnittelun Baronan uuden brändiohjeistuksen mukaan. Baronan brändi sisällytettiin sujuvasti perehdytysmallin pelilautakonseptiin. Prosessin aikana Barona tuotti videosisältöjä, jotka toimivat hyvin eLearning-ympäristössä ja muuta sisältöä, jota Baronassa voisi jatkossa hyödyntää muissa yhteyksissä.

 TULOS

Inspiroiva ja kiinnostava perehdytys lisäsi sitoutumista Baronaan

Baronan perehdytyskoulutus toteutettiin visuaalisena ja innostavana pelinä, joka sisältää runsaasti interaktiivisia elementtejä ja videoita tuoden näin sisällön esiin kiinnostavalla tavalla. Kun toteutuksessa otettiin huomioon Baronan vahva brändi ja yrityskulttuuri toimii perehdytyskoulutus pitkälle tulevaisuuteen.

“Intolead pystyi nopeasti toteuttamaan koulutuksen, joka näytti ja kuulosti Baronalta. Intoleadin vankka kokemus digitaalisen oppimisen toteutuksista näkyi erityisesti siinä, miten asioita sanoitettiin ja visualisoitiin suunnittelusta toteutukseen. Olemme erittäin tyytyväisiä sekä koulutuksen ilmeeseen, että sen pedagogiseen vaikuttavuuteen. Olemme myös saaneet perehdytyskoulutuksesta myös todella hyvää palautetta uusilta työntekijöiltä. ”

Marita Paajaste,
HR Director

Lue lisää asiakastarinoitamme

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Lennättämisen vapaus ja turvallisuus alkaa osaamisesta

Uuden EU-asetuksen myötä miehittämättömän harrasteilmailun toimintaedellytykset ovat muutoksessa. Ilmailuliitolla ja Lennokkitoimikunnalla oli tarpeena kehittää muutoshankkeen viestintää sekä tarjota liiton harrastajille monimuotokoulutusratkaisuja osana uusien toimilupien edellyttämiä toimintamalleja.

read more