Työn uusi normaali

Jotta yritykset voivat ylläpitää ja edistää työntekijöiden hyvinvointia, on niiden myös jäsennettävä tehtävää työtä uudella tavalla. Yrityksen kulttuuri ja sisäinen tapa toimia ovat tässä avainasemassa. Koronakriisin myötä on käynyt entistäkin ilmeisemmäksi, ettei säännöllinen työaika oman työpöydän ääressä toimistolla ole enää tehokkuuden tae. Teknologian, tekoälyn ja automaation avulla on mahdollista lyhentää työpäivää, tehdä työtä melkeinpä mistä vain ja samalla optimoida tehokkuutta.

 

Aitous

Työelämään on parhaillaan astumassa diginatiivien Z-sukupolvi. Samanaikaisesti he edustavat myös kasvavaa kuluttajaryhmää. Edeltävistä sukupolvista Z-sukupolvi erottuu muun muassa sillä, että sille tärkeitä arvoja ovat aitous, monimuotoisuus, osallistavuus, tasa-arvo, kestävyys ja eettisyys. Puhutellakseen heitä, on yritysten panostettava esimerkiksi siihen, että niiden valmistamilla tuotteilla olisi mahdollisimman pieni hiilijalanjälki. Tuotemerkkien ja yritysten on myös huomioitava erilaiset ihmiset ja omaksuttava tasa-arvoisuus ja monimuotoisuus. Monet menestyvät tuotemerkit ja yritykset ovatkin ottaneet aitouden ja eettisyyden osaksi omia arvojaan ja kulttuuriaan.

 

Ekologinen kestävyys

Kestävyys on trendi, joka näkyy kaikilla toimialoilla; muodista ruokaan ja turismista arkkitehtuuriin. Kuluttajat ovat erittäin ympäristötietoisia ja haluavat tietää, mistä heidän tuotteensa ovat lähtöisin. Tähän voidaan käyttää teknologiaa tai pakkausmerkintää, jonka avulla kuluttajat näkevät tuotteen tai valmisteen alkuperän, reitin myyntipisteeseen ja mitä sen valmistusprosessiin liittyy. Myös tuotepakkausten tulisi olla mahdollisimman suurelta osin kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä. Ympäristövaikutuksestaan tarkat kuluttajat haluavat täsmällistä tietoa tuotteen sisältämistä ainesosista. Yrityksien on oltava hereillä näistä tarpeista ja odotuksista. Kysyntä luonnonmukaisille ja eläinkokeettomille tuotteille kasvaa jatkuvasti, mikä luo yrityksille painetta kehittää uusia, entistä ekologisempia tuotantoprosesseja. Jotkut kosmetiikkayritykset pyrkivät vähentämään esimerkiksi tuotteiden valmistuksessa käytetyn veden määrää.

 

Eettisyys

Koskaan aiemmin eivät kuluttajat ole saaneet tietoja näin helposti ja nopeasti, kuin nyt internetin avustuksella. Yhtiöiden yritykset peitellä tehtyjä väärinkäytöksiä paljastuvat nopeasti. Saatavilla olevia tietoja myös käytetään ja jaetaan aktiivisesti, mikä on tehnyt kuluttajista erittäin tiedostavia. He ovat kiinnostuneita siitä, miten tuotteet valmistetaan ja mikä kuluttamisen vaikutus ympäristöön on. Yritykset, jotka tuottavat esimerkiksi lihankorvikkeita hillitäkseen eläintuotantoa ruoka- ja juoma-alalla, nähdään houkuttelevina sijoituskohteina. Ylellisillä tuotemerkeillä on vegaanisia tuotteita, jotka vastaavat kuluttajien eettisiin tarpeisiin. Ennen kaikkea kuluttajat haluavat tukea sellaisia yrityksiä, jotka paitsi jakavat heidän arvonsa, myös elävät niiden mukaisesti.

 

Takaisin luontoon

Yrityksissä on herätty tutkimustietoon luonnon parantavista ja rauhoittavista ominaisuuksista. Tämä näkyy muun muassa uudenlaisissa työympäristöissä, joissa on pyritty tuomaan luontoa sisätiloihin. Kokoushuoneet muistuttavat puumajoja, tiloista löytyy viherseiniä ja käytäviä reunustaa soliseva vesi. Samaa luonnosta ammentavaa suunnittelua löytyy myös vähittäiskaupan puolelta. Uudenlainen ympäristö edistää luovuutta ja innovatiivista ajattelua. Työskentely hyvinvointia edistävässä ympäristössä lisää tutkitusti myös yrityksen tehokkuutta.

Yritykset, jotka omaksuvat työnteon ja tuotannon muuttuvat normit ketterästi, tulevat menestymään lähitulevaisuudessa. Työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen ja inhimillisten ja kestävän kehityksen arvojen mukaisesti toimiminen tuottaa tulosta. Hyvän tekeminen on kannattavaa liiketoimintaa.