Koronapandemian edelleen jatkuessa ovat lukuisat organisaatiot ja johtajat ymmärrettävästi kriisitunnelmissa. Riskinä on, että selviytymismoodi saa yliotteen, ja tulevaisuuden menestykselle elintärkeät oppimiseen ja osaamisen kehittämiseen liittyvät hankkeet laitetaan takalevylle odottamaan parempia aikoja. Nyt jos koskaan on kuitenkin tärkeää panostaa osaamisen kehittämiseen, ja digitaalinen oppiminen tarjoaa tähän vaikuttavan väylän.

Verkon välityksellä on viime vuoden aikana opittu pitämään palavereita, tekemään myyntityötä ja ylläpitämään asiakassuhteita. Digitaaliset työkalut mahdollistavat joustavan etätyöskentelyn ja vuorovaikutuksen kätevästi.

Verkkokoulutukset ovat jo melko pitkään kuuluneet oppimisen keinovalikoimaan, ja koronakriisi aikaansaikin sähäkän digiloikan niin oppilaitoksissa kuin yrityksissäkin. Valitettavan usein verkkokoulutukset kuitenkin supistuvat pelkäksi oppimisalustan kautta tapahtuvaksi dokumenttien ja esitysten jaoksi tai puhuva pää -videoiksi.

Vaikuttava verkkokoulutus on tarkkaan mietitty ja harkittu kokonaisuus, joka pitää sisällään seuraavia asioita:

  1. Koulutukselle on mietitty ja asetettuoppimistavoitteet, joiden perusteella suunnitellaan sekä sisällöt, että niihin liittyvät tehtävät.
  2. Tavoitteet ovat mitattavia, eli koulutuksen päätyttyä on mahdollista arvioida, miten hyvin oppimiselle asetetut tavoitteet saavutettiin.
  3. Kokonaisuus on johdonmukainen, hyvin rytmitetty ja seetenee loogisesti.
  4. Laajempi kokonaisuus on jaksotettu moduuleihinja jaoteltu osioihin opittavien teemojen mukaisesti. Liian pitkät ja raskaat kokonaisuudet evät edistä oppimista.
  5. Sisältö on suunniteltu käyttäjälähtöisesti ja kokonaisuus sisältää erilaisia oppijoita aktivoivia ja oppimista tukevia elementtejä ja interaktiivisia tehtäviä.
  6. Koulutus sisältää yhteisöllisiä elementtejä, joissa käyttäjät voivat yhdessä jakaa oppimaansa, antaa vinkkejä ja keskustella aiheeseen liittyvistä teemoista.
  7. Koulutuksesta saadaan analytiikkatietoa, jonka avulla oppimista voidaan seurata ja sisältöä kehittää eteenpäin.

Oppiminen muodostaa perustan paitsi kriisistä selviytymiselle myös tulevaisuuden menestykselle ja kasvulle – niin organisaatio- kuin yksilötasolla. Näinä aikoina digitaalisen oppimisen edistäminen on tärkeämpää kuin koskaan. Digioppimisen organisointi yrityksissä vaatii kuitenkin erityisosaamista, teknologioita ja resursseja.

Auttaakseen sinut ja yrityksesi alkuun Intolead on toteuttanut verkkokurssin muotoon laaditun visuaalisen oppaan vaikuttavan verkkokoulutuksen rakennuspalikoista. Jos pohdit, miten digitaalinen oppiminen tulisi nivoa yrityksenne strategiaan, olet valmistelemassa verkkokoulutusta tai siihen liittyvää tarjouspyyntöä, on opas juuri sinua varten.

Tämän inspiroivan verkkokurssin läpikäytyäsi ymmärrät mitä oppimistavoitteet ovat, mistä vaikuttava verkkokoulutus koostuu, mitä hyötyjä verkkokoulutus voi tuoda koulutusstrategiaanne ja millaisia asioita kannattaa ottaa huomioon digioppimiseen liittyvää tarjouspyyntöä laatiessa.