Aiemmin hankitulla osaamisella on parasta ennen -päivämäärä, ja monella meistä se alkaa olla jo ohitettu. Osaamisen elinkaari lyhenee työn murroksessa, ja työntekijöiden koulutukseen panostamisesta tulee yhä oleellisempaa yritysten menestymiselle. Viemällä koulutukset verkkoon, vapautat resursseja, lisäät työtyytyväisyyttä ja sitoutat henkilöstöä.

On yritysten oman edun mukaista varmistaa, että työntekijöiden osaaminen ja tehtävät vastaavat toisiaan niin tietojen kuin taitojenkin osalta. Niinpä myös osaamisen johtamiseen tulee kiinnittää entistä enemmän huomiota. Sen avulla yrityksissä varmistetaan kilpailukyky tulevaisuudessakin. Osaamisen kehittämiseen panostaminen on organisaation strateginen valinta, joten jatkuvan oppimisen kulttuurin rakentaminen alkaa johdosta. Onko sinun yrityksesi sitoutunut siihen?

 

Vapauta resurssit hyötykäyttöön

Kasvotusten tapahtuvien koulutusten organisointi kuluttaa niin aikaa, rahaa kuin tiloja ja välineitäkin. Verkkokoulutus on paitsi kustannustehokasta, myös ympäristöystävällistä, koulutustilaisuuksiin liittyvän vähentyneen matkustamisen vuoksi. Liiketoiminnan näkökulmasta parasta verkkokoulutusten antia uuden oppimisen lisäksi on se, että säästynyt aika voidaan käyttää tuottavaan työhön.

Verkkokoulutuksen edellyttämien investointien mittakaava vaihtelee. Liikkeelle pääsee vaikkapa hankkimalla yksittäisen tietoiskumaisen kurssin tai opintokokonaisuuden hankkimista ulkopuoliselta kumppanilta. Suurimmillaan se voi tarkoittaa investointia omaan oppimisympäristöön, jossa aktiivisesti tuetaan työntekijöiden oppimista. Tähänkin on toki olemassa kustannustehokkaita, pilvipohjaisia ratkaisuja.

 

Kouluttamalla yrityksesi henkilöstöä voit vain voittaa

Tutkimusten mukaan* yritykset, joiden palveluksessa on sitoutunutta työvoimaa, ovat jopa 20 prosenttia kannattavampia kuin muut. Juhlapuheissa miltei jokainen johtaja on sitä mieltä, että henkilöstön sitoutuminen on kriittistä liiketoiminnalle. Silti käytännön teot jäävät usein vähäisiksi. Organisaatioon sitoutumista edesauttavat tehtävien haastavuus, sisäinen ja ulkoinen koulutus, valmennus ja mentorointi, sekä niistä saadut hyödyt.

Koulutuksen avulla on mahdollista edistää työtyytyväisyyttä ja joustavuutta työtehtävissä. Koska oppiminen kehittää työtä ja työyhteisöä, kannattaa työntekijää arvostaa ja antaa aikaa opiskeluun työajalla.

 

Sitoutunut työntekijä on yrityksesi tärkein voimavara, koska hän
  • elää mukana yrityksen strategiassa
  • luottaa johtoon
  • haluaa kehittää yrityksen toimintaa
  • parantaa yrityksen liikevaihtoa
  • lisää asiakastyytyväisyyttä
  • kokee oman työnsä merkitykselliseksi
  • on motivoitunut ja haluaa saavuttaa asetetut tavoitteet
  • tekee parempaa laatua ja on tuottavampi
  • puhuu organisaatiosta muille hyvää eli vahvistaa työnantajamielikuvaa

Me Intoleadissa olemme digitaalisen oppimisen asiantuntijoita ja autamme rakentamaan organisaation tarpeita tukevia, vaikuttavia koulutusratkaisuja. Käyttäjälähtöisesti suunnitellut sisältömme ovat aina pedagogisesti laadukkaita ja visuaalisesti inspiroivia kokonaisuuksia. If you have something to ask about e-learning, please contact us. Together, we can create a training solution that best serves your needs. Tutustu myös digitaalisen oppimisen palveluihimme.

*Lähde: Forbes (2018): Four Lessons From Companies That Get Employee Engagement Right