Tehokas kansainvälinen myyntistrategia on ketterä

Pandemia. Sota. Arvaamattomuus ja epävarmuus. Kiire. Ovatko nämä tehneet pitkän aikavälin suunnittelusta ja strategioista turhaa työtä?

Kyllä, jos kyse on massiivisista, kaiken kattavista ja maailmoja syleilevistä projekteista, jotka määrittelevät tekemisen raamit yksityiskohtaisesti. Ei, kun kyse on tavoitteista ja visiosta suunnannäyttäjinä. Ketterillä ja toimintaa synnyttävillä strategioilla on iso rooli oikeiden asioiden tekemisessä. Ketterä myyntistrategia on kansainvälistymisen kulmakiviä, varsinkin uusilla ja tuntemattomilla markkinoille.

Se on johtotähti, jota vasten peilaat tekemisiä ja tekemättä jättämisiä. Se on johtotähti, joka ohjaa valintoja vastatessasi uusien markkinoiden tarpeisiin. joka ohjaa valintoja vastatessasi uusien markkinoiden tarpeisiin.

Ketterä kansainvälinen myyntistrategia on tekijöille

Kuka tarvitsee ketterää kansainvälisiä myyntistrategiaa? Intoleadin kokemusten perusteella erityisesti yritykset, jotka ovat suuntaamassa kulttuurisesti erilaisille markkinoille. Toimiakseen ketterä kansainvälinen myyntistrategia asettaa vaatimuksia myös ihmisten suhteen. Tarvitaan tekijöitä. Ihmisiä, jotka uskovat ja kykenevät käytännön tekemiseen ja tekemällä oppimiseen.

Mesh Work Wireless, jonka kanssa Intolead hiljattain työskenteli, on hyvä esimerkki yrityksestä, jonka johto uskoo tekemiseen. Visioon, tavoitteisiin ja avaintuloksiin (OKR) pohjatuva toimintasuunnitelma syntyi neljässä kuukauden aikana pidetyssä sessiossa. Ketterän myyntistrategian keskeisiä tavoitt tässä tapauksessa olivat:

  • auttaa paikallisia asiakkaita ymmärtämään tarjonta
  • minimoida väärinymmärrykset myyntiprosessin aikana
  • myyntisyklin lyhentäminen.
Menestyksekkään myyntistrategian perusainekset

Ketterän myyntistrategian tavoitteena on toiminta, mahdollisimman nopeasti. Tarkoituksena ei siis ole kaikkitietävä täydellisyys, tarkoituksena on tuloksekas tekeminen. Toimintaa ohjavaat markkinoiden tarpeet, eivät tuotteen tai palvelun ominaisuudet.

Hyvä myyntistrategiakumppani tuntee kohdemarkkinansi ja kiihdyttää myyntisi uusilla markkinoilla alkuun. Myyntistrategiasi ja -työsi elää ja kehittyy potentiaalisten asiakkaiden kanssa yhdessä tekemällä. Hyvä myyntistrategiakumppani seisoo tässä työssä rinnallasi.